Saturday, 25/06/2022 - 09:03|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thần Sa

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG PTDTBT THCS THẦN SA

 

Số:       /TB-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thần Sa, ngày 25 tháng 5 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023

 

Kính gửi: Các ông (bà) trưởng xóm các xóm trên địa bàn xã Thần Sa.

 

Thực hiện hướng dẫn về công tác tuyển sinh năm học 2022-2023; Trường PTDTBT THCS Thần Sa thông báo tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 như sau:

1. Thời gian tuyển sinh: Từ 01/6/2022 đến 02/8/2022.

2. Địa điểm: Trường PTDTBT THCS Thần Sa.

3. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

- Giấy khai sinh hợp lệ (01 bản sao và 01 bản chính để đối chiếu).

- Học bạ Tiểu học hoặc hồ sơ khác có giá trị tương đương (bản chính).

- Sổ hộ khẩu (01 bản sao công chứng).

- Đơn xin tuyển sinh vào lớp 6 (theo mẫu).

- Giấy tờ ưu tiên khuyến khích (Hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác nhận khuyết tật…).

- Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Tiểu học (nếu có).

Đề nghị các ông trưởng xóm thông báo đến các bậc phụ huynh, các em học sinh và người dân trên trên địa bàn xóm.

Đề nghị các bậc phụ huynh và các em học sinh thực hiện đúng thời gian trên./.

Nơi nhận:

KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như kính gửi,

- UBND xã  (B/c),

- Lưu VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Phùng Cao Tuyến

 

Tác giả: Trường PTDTBT THCS Thần Sa
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 43
Tháng 06 : 781
Năm 2022 : 7.449