Sunday, 05/04/2020 - 04:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thần Sa

Thông báo trả bằng tốt nghiệp cho học sinh THCS

Từ ngày 02 tháng 4 năm 2018 đến hết ngày 410 tháng 5 năm 2018 trường PTDTBT THCS Thần Sa trả bằng cho học sinh tốt nghiệp năm học 2016-2017 và các năm học trước

THÔNG BÁO

Về việc trả bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh

 

 Thực hiện công văn số 112/PGDĐT ngày 14/3/2018 của phòng GD&ĐT Võ Nhai về việc trả và cấp phát bằng tốt nghiệp năm 2017 cho học sinh;

Thực hiện Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ GDĐT về việc quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ kết quả kiểm tra rà soát và báo cáo việc cấp bằng tốt nghiệp THCS tới học sinh của nhà trường, cho thấy số lượng bằng tốt nghiệp còn tồn do học sinh chưa đến nhận còn khá nhiều, gây khó khăn cho việc quản lý theo quy định;

Được sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Võ Nhai, nay Trường PTDTBT THCS Thần Sa thông báo thời gian và thủ tục nhận bằng tốt nghiệp đối với học sinh chưa nhận bằng tốt nghiệp THCS như sau:

I. CÁN BỘ PHỤ TRÁCH,  ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN GIAO BẰNG

 1. Cán bộ phụ trách giao bằng:

Ông: Phùng Cao Tuyến - Phó Hiệu trưởng. SĐT: 0942572672

Ông: Phạm Văn Khánh – NV Kế toán; Văn phòng. SĐT: 0977510082

Bà: Lê Thị Thơm – NV Thư viện, thiết bị; Văn phòng. SĐT: 0977685143

2. Địa điểm giao bằng

Văn phòng Trường PTDTBT THCS Thần Sa;

3. Thời gian

a. Đối với những bằng tốt nghiệp THCS tồn lại từ năm học 2015-2016 trở về trước: Trả các ngày từ 05/04/2018 đến 10/5/2018 (trong giờ hành chính);

b. Đối với bằng Tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017: Trả vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần đến 10/5/2018.

Lưu ý: sau ngày 10/5/2018 học sinh đã tốt nghiệp mà chưa lấy bằng tốt nghiệp THCS, có nhu cầu lấy bằng đến Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai để liên hệ và xin lấy bằng theo đúng quy định.

II. THỦ TỤC

1. Trường hợp học sinh trực tiếp đến nhận

- Học sinh trực tiếp gặp cán bộ phụ trách tại nơi giao bằng, trình chứng minh nhân dân, ký nhận trong sổ gốc quản lý văn bằng, nhận bằng. (Chứng minh nhân dân phải còn hiệu lực và nguyên vẹn, không có dấu hiệu sửa đổi bất hợp pháp).

2. Trường hợp học sinh ủy quyền cho thân nhân đến nhận

- Người được ủy quyền đến trực tiếp gặp cán bộ phụ trách tại nơi giao bằng,trình các giấy tờ ủy quyền, ký nhận trong sổ gốc quản lý văn bằng, nhận bằng.

- Các giấy tờ ủy quyền để nhận bằng gồm:

+ Giấy ủy quyền viết tay hoặc đánh máy, có chữ ký của học sinh và xác nhận của chính quyền địa phương (UBND). Trên Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên và số CMND của học sinh và người được ủy quyền;

+ Chứng minh nhân dân của học sinh (Người ủy quyền): Bản chính và Bản phôto công chứng

+ Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền: Bản chính và Bản phôto công chứng

(Các CMND phải còn hiệu lực và nguyên vẹn, không có dấu hiệu sửa đổi bất hợp pháp. Trường PTDTBT THCS Thần Sa giữ lại Giấy ủy quyền và các bản sao CMND).

Nhà trường sẽ lưu giữ các giấy tờ ủy quyền (Bản sao công chứng) nêu trên.

Vậy, Trường PTDTBT THCS Thần Sa đề nghị các ông (bà) trưởng xóm các xóm trên địa bàn xã Thần Sa, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú (xã Cúc Đường) giúp triển khai và thông báo đến nhân dân trong xóm và học sinh đang học tại Trường THPT Trần Phú để học sinh đã tốt nghiệp tạiTrường PTDTBT THCS Thần Sa biết và thực hiện như nội dung thông báo trên./.

Nơi nhận:

- UBND xã;

- Trường THPT Trần Phú;

- Các xóm trên địa bàn xã;

- Tổ văn phòng;

- Lưu VP.

Thần Sa, ngày 31 tháng 3năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Đoan Trang

Tác giả: HIỆU TRƯỞNG NGUYỄN ĐOAN TRANG
Bài tin liên quan