Saturday, 25/06/2022 - 09:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thần Sa

Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GDĐT VÕNHAI

TRƯỜNG PTDTBT THCS THẦN SA

Số:       /KH-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Thần Sa, ngày 11 tháng 5 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

                         Về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2021 - 2022

 

Căn cứ Thông tư số 30/2020/TT-BGDĐT, ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT Ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có  nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT, ngày 18/4/2014, của Bộ trưởng Bộ GDĐT, v/v Ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT của Bộ GDĐT;

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND, ngày 10/5/2021 của UBND huyện Võ Nhai Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2021-2022;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Trường PTDTBT THCS Thần Sa và tình hình thực tế tại địa phương,

Trường PTDTBT THCS Thần Sa xây dựng Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 trên địa bàn xã Thần Sa năm học 2021-2022 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Huy động toàn bộ số học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6, duy trì và giữ vững chất lượng phổ cập GDTHCS, đảm bảo ổn định về sĩ số năm học 2021-2022.

- Việc xét tuyển học sinh vào học lớp 6 của Hội đồng tuyển sinh trường đảm bảo công khai, nghiêm túc, công bằng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành góp phần duy trì, giữ vững kỷ cương, nề nếp trường học.

2. Đặc điểm tình hình

- Trường PTDTBT THCS Thần Sa có 15 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 01 hiệu trưởng, 02 phó hiệu trưởng, 09 giáo viên và 03 nhân viên. Trường có 08 phòng học xây dựng kiên cố, 01 nhà bộ môn với 04 phòng học được xây dựng khang trang, khu nội trú học sinh đáp ứng nhu cầu ăn ở cho học sinh; nhà trường tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú. Trường đã đạt trường chuẩn Quốc gia năm 2021.

3. Chỉ tiêu

Huy động 100% học sinh đã được công nhận hoàn thành Chương trình Tiểu học trong độ tuổi thuộc địa bàn của xã vào học lớp 6.

Nếu có học sinh từ địa bàn nơi khác xin dự tuyển vào trường. Nhà trường cũng tiếp nhận nếu đủ điều kiện theo Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014 V/v Ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT của Bộ GD&ĐT.

4. Nguyên tắc tuyển sinh, tuổi tuyển sinh

- Nguyên tắc: Mỗi năm tổ chức một lần tuyển sinh lớp 6

- Tuổi của học sinh trường trung học cơ sở, thực hiện theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

5. Đối tượng tuyển sinh

- Là học sinh trong độ tuổi tuyển sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và có đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

6. Hồ sơ tuyển sinh

- Giấy khai sinh hợp lệ (01 bản sao và 01 bản chính để đối chiếu).

- Học bạ Tiểu học hoặc hồ sơ khác có giá trị tương đương (bản chính).

- Sổ hộ khẩu (01 bản sao công chứng).

- Đơn xin tuyển sinh vào lớp 6 (theo mẫu).

- Giấy tờ ưu tiên khuyến khích (Hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác nhận khuyết tật…).

7. Hội đồng tuyển sinh

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường.

- Thành phần:

+ Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng.

+ Phó chủ tịch Hội đồng là Phó hiệu trưởng.

+ Thư ký là giáo viên có năng lực.

+ Ủy viên là các cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Nhà trường.

8. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển.

9. Tổ chức thực hiện

- Tham mưu với UBND xã trong việc tuyên truyền các quy định về tuyển sinh, thông báo các văn bản hướng dẫn hiện hành liên quan đến tuyển sinh.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 của trường.

- Nắm vững số lượng, danh sách học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học để thực hiện công tác tuyển sinh đảm bảo kế hoạch.

- Thực hiện xét tuyển công khai, nghiêm túc, công bằng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và các văn bản hướng dẫn của Phòng GDĐT.

- Báo cáo kịp thời, chính xác số liệu, kết quả tuyển sinh.

- Tổ tuyển sinh là các tổ phụ trách công tác phổ cập giáo dục tại đơn vị trực tiếp tuyển sinh, tổng hợp, báo cáo và nộp hồ sơ theo đơn vị xóm về Thư ký Hội đồng tuyển sinh nhà trường.

10. Lịch thực hiện

- Tháng 5/2021: Nhà trường lập danh sách Hội đồng tuyển sinh, báo cáo về Phòng GDĐT.

- Từ ngày 26/5/2021: Lãnh đạo nhà trường tham mưu với UBND xã thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn xã và trên Website của Nhà trường.

- Từ ngày 01/6 đến 29/7/2021: các tổ tuyển sinh; nhận hồ sơ tuyển sinh (Theo phân công nhiệm vụ công tác PCGD).

- Ngày 30/7/2021: Các tổ tuyển sinh báo cáo kết quả Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

- Ngày 10/8/2021: Hội đồng tuyển sinh Trường PTDTBT THCS Thần Sa tiến hành tổ chức xét tuyển HS vào lớp 6.

- Chậm chất ngày 12/8/2021: Thư ký tổng hợp và báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GDĐT theo quy định .

Nhận được kế hoạch này đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tuyên truyền phổ biến, làm công tác tuyển sinh, tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và đủ điều kiện được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2021-2022 của nhà trường./.

 Nơi nhận:                    

- Phòng GDĐT(Bc);

- UBND xã(Bc);

- Hội đồng tuyển sinh(T/h);

- Website của Nhà trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Đoan Trang

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 43
Tháng 06 : 781
Năm 2022 : 7.449